20.9.12

Espanya Ens Explota ¿Si o No?

(Clicar la imatge per expandir-la) El numero de sota en fondo blau es la quantitat d'habitants que son atesos per cada funcionari. Si Catalunya te el doble de ciutadans per cada funcionari comparat amb Extremadura vol dir que els funcionaris de Catalunya van sobrepassats de feina comparats amb els d'Extremadura. 

Tenim la prova "científica" en el número de funcionaris per cada comunitat autónoma. Com podem veure la comunitat d'Extremadura te el doble de funcionaris que Catalunya. Podriem dir que a ells, als extremenys, els sobren mes els diners que no pas a nosaltres els catalans perque es puguin permetre la comoditat de posar mes funcionaris per atendre les necessitasts administratives i la neteja dels carrers. També la vida en el sistell de la compra resulta quelcom més barata fora de Catalunya per la manca d'alguns impostos que ens graven a nosaltres els catalans. Tot plegat ens ha de fer sospitar amb gran probabilitat d'encert que el Govern de Madrid ha donat més facilitats amagades sota les taules dels despatxos oficials vers les comunitats que no son catalanes a fi d'escanyar-nos a nosaltres els catalans, perquè som la locomotora d'Espanya i som el nacionalisme mes poderós de la Península Ibèrica. Per tot això es molt important que s'arribi al tant anomenat pacte fiscal a fi de que nosaltres els catalans poguèm controlar els diners que s'han de regalar a les altres comunitats menys riques, a fi de que alguns no fàcin la trampa i resulti que després s'enriqueixin indegudament les altres regions per fer de contrapès a Catalunya, que s'enriqueixin interessadament per part dels que manen a Madrid, és clar.  
Em penso que la prova dels funcionaris queda ben clara cientificament parlant per veure que els mes pobres no ho son tant i és tiren una vida de rics gracies als diners que les comunitats riques com Catalunya i alguna altre els hi regalem. Cal tenir solidaritat vers les altres Espanyes de la Península però aquesta solidaritat millor que la puguèm vigilar a cop d'ull des de la mateixa Generalitat de Catalunya.  Val mes el dolent conegut (el nostre) que no pas el dolent desconegut (el de Madrid), a l'hora d'escollir el controlador dels diners. Per reflexionar-hi.