28.10.10

Els 10 Manaments (continuació1)

En La Bíblia De Jerusalèm, (Exode 19-1), en castellà, em surten també 13 manaments, només que varia molt poc de La Bíblia De Montserrat i només varia un manament on posa "no raptar cap home" en la de Montserrat que, en la de Jerusalem posa "no robar". Però no entenc l'embolic que s'hi han fet en les traduccions per canviar aquest manament de "no robar". Un detall molt especial es també el 7er manament on posa l'exemple de que El Deu Creador va fer la feina de La Creació en 6 dies i el 7er va descansar que cal tenir en compte en les discusions que critiquen als creacionistes de ser massa literals. En  les taules del Sinaí queda ratificat per segona vegada després del llibre del Genesi aquest segell dels 6 dies literals més clar que l'aigua, tot sembla que ens vol advertir a les generacions que no caiguèm en l'error de convertir els 6 dies en milions d'anys, com el Darwinisme ens ha portat.  L'Església ha confeccionat El Decàleg dels 10 manaments que han variat molt respecte als manaments de l'Exode i molt bé podria dir l'Església que son els manaments d'ella mateixa abans que els manaments de les taules de la llei, un embolic que és podria haver clarificat fa molts anys i no s'ha fet encara.Vejem els manaments de l'Exode aquí: (La numeració dels manaments és posada meva).---------------Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo:         
«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre.   
1.-No habrá para ti otros dioses delante de mí.           
2.-No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra.         
3.-No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian,         
y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos.  
4.-No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios; porque Yahveh no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso.   
5.-Recuerda el día del sábado para santificarlo.          
6.-Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos,       
pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, tu Dios.
7.-No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad.
Pues en seis días hizo Yahveh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó; por eso bendijo Yahveh el día del sábado y lo hizo sagrado.    
8.-Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahveh, tu Dios, te va a dar.   
9-No matarás.
10.-No cometerás adulterio.   
11.-No robarás.         
12.-No darás testimonio falso contra tu prójimo.        
13.-No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.

21.10.10

Comentaris Meus Censurats

En aquest apartat posaré tots els comentaris que m'han censurat o que per algún misteri no han sortit publicats. Es podrà trobar aquest racó punxant l'etiqueta de l'esquerra on posa "Literatura".-------------------------------Blog Insaeculum Seculorum, La Vanguardia, Oriol Domingo. -En la Transición los partidos no se peleaban con tanto ardor como ahora ni tampoco los socialistas arremetían con tanta violéncia contra la Iglesia, en aquellos tiempos éramos unos inocentes no existía todavía el Homosexualismo Político.  Desde que existe el tal grupo de presión hemos perdido la inocencia de la Transición, ahora tenemos instalado el "Dimoni Gros", ahora ya se libra la batalla del Armaguedon.

20.10.10

Els 10 Manaments, Eren 13

Segons La Bíblia De Montserrat els 10 manaments eren en realitat 13 en la primera vegada que s'anomenen en l'Exode 19,1-40,38, els veiem aquí: (La numeració dels manaments del 1 fins al 13 és posada per jo mateix, en la Bíblia mencionada no existeix, només hi ha la numeració dels capítols i versets.)------------------- Aleshores Déu va pronunciar totes aquestes paraules:
«Jo sóc Jahvè, el teu Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, de la casa d'esclavatge. 
1-No tinguis altres déus fora de mi.
2-No et facis cap escultura, ni cap imatge de res del que hi ha dalt del cel, a baix a la terra, o a les aigües de sota la terra.  
3-No les adoris ni els donis culte, perquè jo, Jahvè, sóc el teu Déu, un Déu gelós, que castigo la culpa dels pares en els fills, fins a la tercera i la quarta generació dels qui no m'estimen;  però mantinc fidelment el meu amor fins a la mil·lèsima generació dels qui m'estimen i observen els meus manaments. 
 4-No juris en nom de Jahvè, el teu Déu, en fals, perquè Jahvè no deixarà sense càstig el qui jura en el seu nom en fals . 
5-Recorda't de santificar el dissabte.  
6-Treballa durant sis dies i ocupa't en les teves feines,  però el dia setè és dia de repòs, dedicat a Jahvè, el teu Déu.
7-No t'ocupis en cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu criat, ni la teva criada, ni els teus animals, ni els forasters que viuen al teu país. Perquè Jahvè va fer en sis dies el cel, la terra, el mar i tot allò que es mou en aquests llocs, però reposà el dia setè. Per això, Jahvè beneí el dissabte i el féu sagrat. 
8- Honra pare i mare, perquè tinguis llarga vida al país que Jahvè, el teu Déu, et donarà. 
9- No matis. 
10- No cometis adulteri. 
11- No raptis cap home. 
12-No llevis fals testimoni contra el teu proïsme. 
13-No desitgis la casa del teu proïsme. No desitgis la muller del teu proïsme, ni el seu criat, ni la seva criada, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que li pertanyi».**********************************************************************************************Cal tenir en compte que en La Bíblia hi tenim uns quants números que es mencionen molt i resulten tòpics sagrats, el 7, el 12, el 40, el 120, i etc. Com podem veure la cosa ja lliga més perquè el número 13 també és molt bíblic degut a que eren 12 les tribus d'Israel i també eren 12 els apòstols però en el Nou Testament s'hi afegeix al grup la Verge Maria que fa el número 13, i en conclusió el 13 és molt més bíblic que no pas el número 10. En realitat el 10 només és part del sistema decimal arrodonit del número 1 seguit de zero, en quant a la numerologia bíblica el 10 és una xifra totalment irrellevant, és un número posat per facilitar la  memorització. En el 3er manament que exposo també es podria dividir en dos (no les adoris-----no els donis culte) però veiem que les dos expresions signifiquen el mateix i el manament pot quedar reduït a un de sol. En el 6er manament que exposo també es podria confondre l'ordre donada en dos manaments (treballa durant 6 dies-----i ocupa't en les teves feines) però veiem que signifiquen el mateix i es pot reduir a un sol manament. També el 5er, el 6er i el 7er és podrien reduir a un de sol però cal que siguin 3 manaments separats per distingir tres aspectes molt essencials: 1)el recordar-se de celebrar el dissabte en el primer, 2)l'obligació de treballar durant la setmana en el segon, 3) i la cura de descansar -tot vivent, servents, animals- durant el dissabte i, sobretot mencionar especialment en aquest manament, la imatge plàstica exemplar del treball de Deu en La Creació en 6 dies del Genesi que és el fonament bíblic de la setmana. En quant al 11er manament que exposo de no raptis cap home també es pot entendre de no raptar cap dona perque en aquell temps les dones quasi no eren mencionades i podem considerar-lo de no raptar cap persona en general. Voldria fer un incís especial en aquest manament del "raptar" el qual ha desaparegut de la llista del Decàleg que sempre ens han ensenyat en l'Església, és el pecat que s'ha comès en totes les èpoques especialment en l'antiguitat que segrestaven als nois joves per fer-los esclaus i a les noies joves per fer-les concubines i prostitutes que, actualment encara és practica el sistema però d'una forma diferent que abans, i podem veure clarament que aquest manament era molt urgent de ser conservat en el conjunt perque el pecat de segrestar és molt greu. En quant a l'últim manament que exposo també es podria dividir en varis en referència a desitjar cada persona o cada objecte en particular però el manament només fa referencia al pecat de desitjar tot el que és prohibit en general, i pot  passar com un de sol perquè només menciona el desig. En quant al pecat de robar que no apareix en aquests manaments de l'Exode queda inclòs en el mateix manament 13 que prohibeix el desig dels bens del proïsme. En quant al manament sobre els pecats sexuals- el més polèmic de tots-  ja queda fixat en els 10 i 13, però l'Església en la historia ho ha modificat a la seva manera posant un manament nou que diu "no cometeràs actes impurs" que no figura en la llista dels manaments escrits en les taules del Sinaí, però amb els seus doctors l'Església te autoritat per interpretar les escriptures de la manera que creu convenient i encara que poca cosa hi podem fer nosaltres els fidels, si que podem almenys opinar com faig en aquest artícle. Per distingir el que en realitat és un manament en el llenguatge bíblic cal tenir present les paraules especials que donen una ordre tallant de fer quelcom, com ara: no tinguis, no et facis, no les adoris, no juris, recorda't, treballa, i etc, que he posat amb negreta.