21.11.05

Darwinisme papal

Evolucionisme Imatges Google

La pregunta que ens podem fer es si potser s'esta equivocant altre vegada l'Església en qüestions de Ciencia, com passà en el cas Galileo, però aquesta vegada en materia de l'Evolucionisme. Els científics del Creacionisme Americà de religió evangèlica, que no son gens tontos, també tenen la seva concepció del mon i la seva teologia. Llegir del tot l'article del vincle ens demostra que tal vegada a Galileo el van castigar les monarquies, (el diner) del seu temps abans que la pura teologia evangèlica del Tribunal Inquisitorial.
http://www.christiananswers.net/spanish/q-aig/aig-c017s.html (Aquest vincle alguns dies no connecta, cal tenir paciència)