13.11.10

Anatomia Curiosa

Estic cercant numerologia bíblica i he vist que l'anatomia humana te coses curioses que no s'han explicat gaire a la gent degut a que La Biblia i La Ciencia no solen anar de bracet com en el segle passat. Per començar tenim les vèrtebres cervicals del coll que son exactament 7, el número més radical i famós bíblic, i també les girafes amb el coll tant llarc tenen les mateixes vertebres cervicals que els humans, justament 7.  Mirant detenidament els òssos de la columna vertebral humana el total em dòna el resultat de res més que 33 ossos, sumant totes les vértebres més els ossos que van soldats del coxis i alguns del final cada vegada més petits que no deixen de ser ossos individuals, (33, l'edat de Crist). Les costelles humanes son en total 24, 10 a cada banda unides a l'esternó i 2 flotants a cada banda, en total 12 a cada costat del cos. (12 tribus israel, 12 apostols, 12 mesos l'any). Les peces totals de la dentadura son 32, i no poden ser 33 perque és un número imparell i no és podria partir simètricament posant la meitat a cada banda de la boca. Els òssos llarcs principals dels braços i de les cames son per cada extremitat 3, (La Trinitat). Un petit problema numèric que trobo és en el número de dits a les mans i als peus que en total sumen 20 dits i no resulta un número bíblic perque almenys hauria de sumar 24. Fent una mica d'investigació he trobat que de tan en tan neix algún èsser humà amb 6 dits a cada peu i a cada mà, que en diuen de l'anomalia, "polidactilia", i podem deduir que potser els primers humans perfectes Adam i Eva ja tenien els 24 dits totals i després una certa degeneració de la informació genètica va desprogramar l'especie humana dels dits originals cap a un sistema de menys dits. Han existit gegants amb 6 dits i ha quedat documentat. De fet el tenir 6 dits a cada mà i a cada peu no converteix la figura humana en figura deforme sempre que les mans i els peus no siguin desproporcionats en quant a tamany total respecte a la mida del propi cos de la persona. En tot cas una mà amb 6 dits hauria de repartir el material dels 5 dits cap als 6 dits i resultarien uns 6 dits més prims, estil·litzats, delicats i estètics que no pas la mateixa mà amb 5 dits que resulten més gruixuts amb la mateixa materia òsia i muscular total concentrada. Per algun motiu les dones per anar ben elegants i seductores és cobreixen les mans amb guants, segur que les mans no son prou estèticament perfectes en la raça humana, alguna cosa ens falla.