2.12.14

Nova Evangelització, Diàleg

Ja fa almenys mig any que he posat comentaris a un Video i encara no s'hi ha ficat ningú mes a posar opinions. Em penso que els nostres feligresos que van a missa cada diumenge no tenen la mes minima formació de la intel·lectualitat cristiana i no deuen llegir mai llibres de teología, deuen llegir novel·les. Es imperdonable amb els mitjans tècnis d'avui com Internet que els cristians no siguin mes formats en la seva Fe mitjançant tota la intel·lectualitat que existeix en la mateixa Xarxa, i ja no cal ni comprar llibres tot ho tenim gratis a Internet. Doncs, em queixo que m'avorreixo ja que en aquest fòrum no hi entra ningú, he quedat completament sol.  L'Església de Catalunya s'ho ha de fer mirar.  http://www.catalunyareligio.cat/blog/mem-ria-del-vatic-ii/01-09-2013/gaspar-mora-veritable-evangelitzaci-s-di-leg-45285