11.8.07

Concubinat Amb Càstic

(Església plural, fòrums)
Discutint sobre el tema de que l'Església és molt "dura" vers els divorciats vaig penjar aquest comentari:

Tothom te dret civilment a practicar el concubinat amb la parella que li dongui la gana, almenys aquí en les nostres contrades, en les terres islàmiques ja és diferent i el concubinat esta penat amb la mort. L'Església només es "dura" en quant ha de permetre o no permetre que els casats civilment o els que viuen sexe sense matrimoni religiós, mengin de la taula eucarística, i rès més. No ens podem queixar de cap manera ja que l'Església no condemna a l'Infern a ningú per viure en concubinat, sols els condemna a no poder menjar l'Hostia, i per si alguns encara no us heu assebentat, sense menjar l'Hostia Consagrada també es pot viure dignament, humanament i econòmicament, bastant bé. Si l'Església permetés menjar l'Hostia a qualsevol llibertí conegut, llavors si que tothom podria criticar a l'Església. A Pinochet tambè li van deixar menjar l'Hostia i va sortir per la televisiò combregant com si fos un santet, però a ben segur que s'havia confessat abans dels seus crims, i com qualsevol criminal dels que viuen dintre de les presons també podia tenir accés a la Comuniò que per això existeixen els capellans que diuen missa a les presons entre tota aquella gent tan difícil. La cosa és llarga de discutir però a mesura que la fem llarga la fem més difícil encara d'entendre. Crec que queda ben clar que l'Església sols fa patir la "gana" de menjar l'Hostia com a pena única als que viuen en parella de forma irregular. Es el sentit comú més el·lemental.