20.10.10

Els 10 Manaments, Eren 13

Segons La Bíblia De Montserrat els 10 manaments eren en realitat 13 en la primera vegada que s'anomenen en l'Exode 19,1-40,38, els veiem aquí: (La numeració dels manaments del 1 fins al 13 és posada per jo mateix, en la Bíblia mencionada no existeix, només hi ha la numeració dels capítols i versets.)------------------- Aleshores Déu va pronunciar totes aquestes paraules:
«Jo sóc Jahvè, el teu Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, de la casa d'esclavatge. 
1-No tinguis altres déus fora de mi.
2-No et facis cap escultura, ni cap imatge de res del que hi ha dalt del cel, a baix a la terra, o a les aigües de sota la terra.  
3-No les adoris ni els donis culte, perquè jo, Jahvè, sóc el teu Déu, un Déu gelós, que castigo la culpa dels pares en els fills, fins a la tercera i la quarta generació dels qui no m'estimen;  però mantinc fidelment el meu amor fins a la mil·lèsima generació dels qui m'estimen i observen els meus manaments. 
 4-No juris en nom de Jahvè, el teu Déu, en fals, perquè Jahvè no deixarà sense càstig el qui jura en el seu nom en fals . 
5-Recorda't de santificar el dissabte.  
6-Treballa durant sis dies i ocupa't en les teves feines,  però el dia setè és dia de repòs, dedicat a Jahvè, el teu Déu.
7-No t'ocupis en cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu criat, ni la teva criada, ni els teus animals, ni els forasters que viuen al teu país. Perquè Jahvè va fer en sis dies el cel, la terra, el mar i tot allò que es mou en aquests llocs, però reposà el dia setè. Per això, Jahvè beneí el dissabte i el féu sagrat. 
8- Honra pare i mare, perquè tinguis llarga vida al país que Jahvè, el teu Déu, et donarà. 
9- No matis. 
10- No cometis adulteri. 
11- No raptis cap home. 
12-No llevis fals testimoni contra el teu proïsme. 
13-No desitgis la casa del teu proïsme. No desitgis la muller del teu proïsme, ni el seu criat, ni la seva criada, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que li pertanyi».**********************************************************************************************Cal tenir en compte que en La Bíblia hi tenim uns quants números que es mencionen molt i resulten tòpics sagrats, el 7, el 12, el 40, el 120, i etc. Com podem veure la cosa ja lliga més perquè el número 13 també és molt bíblic degut a que eren 12 les tribus d'Israel i també eren 12 els apòstols però en el Nou Testament s'hi afegeix al grup la Verge Maria que fa el número 13, i en conclusió el 13 és molt més bíblic que no pas el número 10. En realitat el 10 només és part del sistema decimal arrodonit del número 1 seguit de zero, en quant a la numerologia bíblica el 10 és una xifra totalment irrellevant, és un número posat per facilitar la  memorització. En el 3er manament que exposo també es podria dividir en dos (no les adoris-----no els donis culte) però veiem que les dos expresions signifiquen el mateix i el manament pot quedar reduït a un de sol. En el 6er manament que exposo també es podria confondre l'ordre donada en dos manaments (treballa durant 6 dies-----i ocupa't en les teves feines) però veiem que signifiquen el mateix i es pot reduir a un sol manament. També el 5er, el 6er i el 7er és podrien reduir a un de sol però cal que siguin 3 manaments separats per distingir tres aspectes molt essencials: 1)el recordar-se de celebrar el dissabte en el primer, 2)l'obligació de treballar durant la setmana en el segon, 3) i la cura de descansar -tot vivent, servents, animals- durant el dissabte i, sobretot mencionar especialment en aquest manament, la imatge plàstica exemplar del treball de Deu en La Creació en 6 dies del Genesi que és el fonament bíblic de la setmana. En quant al 11er manament que exposo de no raptis cap home també es pot entendre de no raptar cap dona perque en aquell temps les dones quasi no eren mencionades i podem considerar-lo de no raptar cap persona en general. Voldria fer un incís especial en aquest manament del "raptar" el qual ha desaparegut de la llista del Decàleg que sempre ens han ensenyat en l'Església, és el pecat que s'ha comès en totes les èpoques especialment en l'antiguitat que segrestaven als nois joves per fer-los esclaus i a les noies joves per fer-les concubines i prostitutes que, actualment encara és practica el sistema però d'una forma diferent que abans, i podem veure clarament que aquest manament era molt urgent de ser conservat en el conjunt perque el pecat de segrestar és molt greu. En quant a l'últim manament que exposo també es podria dividir en varis en referència a desitjar cada persona o cada objecte en particular però el manament només fa referencia al pecat de desitjar tot el que és prohibit en general, i pot  passar com un de sol perquè només menciona el desig. En quant al pecat de robar que no apareix en aquests manaments de l'Exode queda inclòs en el mateix manament 13 que prohibeix el desig dels bens del proïsme. En quant al manament sobre els pecats sexuals- el més polèmic de tots-  ja queda fixat en els 10 i 13, però l'Església en la historia ho ha modificat a la seva manera posant un manament nou que diu "no cometeràs actes impurs" que no figura en la llista dels manaments escrits en les taules del Sinaí, però amb els seus doctors l'Església te autoritat per interpretar les escriptures de la manera que creu convenient i encara que poca cosa hi podem fer nosaltres els fidels, si que podem almenys opinar com faig en aquest artícle. Per distingir el que en realitat és un manament en el llenguatge bíblic cal tenir present les paraules especials que donen una ordre tallant de fer quelcom, com ara: no tinguis, no et facis, no les adoris, no juris, recorda't, treballa, i etc, que he posat amb negreta.